Privacy Reglement

Yogacentrum de Bloementuin vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bloementuin verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Lijst met contactgegevens van de klant via het inschrijfformulier van de website
  • Lijst met contactgegevens via inschrijfformulier na aanmeldingen yogales

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandradiependaal@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Bloementuin verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les
  • Nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

De Bloementuin zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

De Bloementuin verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De Bloementuin gebruikt geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogacentrumdebloementuin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yogacentrum de Bloementuin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

www.yogacentrumdebloementuin.nl
Telefoonnummer: +31621848939
Bedrijfsadres: St. Jorisveld 1, Haarlem

Beveiliging

Yogacentrum de Bloementuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogacentrumdebloementuin.nl

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@yogacentrumdebloementuin.nl